Johanna Wigårde

Kvalificerad säljare

Slide 1

Marie Cleréus

Lärare i marknadsföring och en god referens.

Säljutbildning

Jag håller i säljutbildning under min första praktik vecka hos Komet.

Kontakter

BNI-möte är bara ett exempel på hur man kan knyta viktiga kontakter.

Bilder

Diverse bilder.

Om du har frågor eller något spännande projekt du behöver hjälp med så tveka inte på att kontakta mig nedan.